Przedmiot działalności

Świadczymy usługi prawne z zakresu:

  1. Prawa krajowego, a zwłaszcza:
   • prawa cywilnego
   • prawa handlowego
   • prawa spółdzielczego
   • zamówień publicznych
   • prawa upadłościowego i układowego
   • prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
   • prawa przewozowego
   • prawa reklamy i sponsoringu
   • prawa środków masowego przekazu
   • prawa antymonopolowego, nieuczciwej konkurencji
   • prawa własności intelektualnej, znaków towarowych, patentów
   • prawa papierów wartościowych
   • prawa podatkowego
   • prawa bankowego ( m.inn. kredyty frankowe)
   • prawa karno-skarbowego
   • prawa karnego - przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu
  2. Prawa międzynarodowego:
   • prywatnego
   • międzynarodowego obrotu cywilnego i karnego
   • międzynarodowego prawa handlowego
   • publicznego
  3. Prawa Wspólnot Europejskich